Trzydniowe Biwaki narciarskie dla młodzieży - super cena tylko 290.-zł !!! W cenie: Noclegi w schronisku z pełnym wyżywieniem *** Wpożyczenie sprzętu narciarskiego lub snowboardowego *** Opiekę wychowawcy *** Kadrę instruktorską  ***  6 godzin kursu narciarskiego lub snowboardowego *** Zawody narciarskie lub snowboardowe *** Gra terenowa na rakietach śnieżnych "Poszukiwanie Niedźwiedzia" *** Ubezpieczenie *** Rezerwuj już teraz !!!

 
  

 

 

REGULAMIN

IX BIEGU GAZDY - zawody w narciarstwie klasycznym

Cel: popularyzacja biegów narciarskich oraz upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach

Termin i miejsce: 28.02.2015r. (sobota) - miejscowość: Żabnica, gmina: Węgierska Górka

Start, Meta i Biuro Zawodów: Schronisko PTTK na Hali Boraczej

Dojazd: drogą do Żabnicy Skałki i dalej w kierunku Hali Boraczej (czarny szlak turystyczny)

Zgłoszenia: drogą mailową na adres wegierska-gorka@opg.pl do dnia 23.02.2015r. lub w dniu zawodów od godz. 9.00 do 10.00.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie karty zgłoszenia (do pobrania w biurze zawodów lub ze strony www.wegierska-gorka.opg.pl)

Kategorie wiekowe i dystanse:

 1. K1/M1 – roczniki do 2009: 200m wpisowe: bezpłatnie

 2. K2/M2 – 2008-2007: 2 km wpisowe: 10 zł

 3. K3/M3 – 2006-2005: 2 km wpisowe: 10 zł

 4. K4/M4 – 2004-2003: 3 km wpisowe: 10 zł

 5. K5/M5 – 2002-1999: 3 km wpisowe: 10 zł

 6. K6/M6 – 1998-1995: 6 km wpisowe: 25 zł

 7. K7 – 1994-1980: 6 km wpisowe: 25 zł

 8. K8 – 1979-1970: 6 km wpisowe: 25 zł

 9. K9 – roczniki do 1969: 6 km wpisowe: 25 zł

 10. M7 – 1994-1986: 9 km wpisowe: 25 zł

 11. M8 – 1985-1976: 9 km wpisowe: 25 zł

 12. M9 – 1975-1966: 9 km wpisowe: 25 zł

 13. M10 – 1965-1956: 9 km wpisowe: 25 zł

 14. M11 – roczniki do 1955: 9 km wpisowe: 25 zł

Cena zawiera posiłek, ubezpieczenie NNW, pamiątkowy medal.

Ramowy program minutowy:

9.00 -10.00 - Przyjmowanie zgłoszeń (Schronisko PTTK na Hali Boraczej)

10.30 - Odprawa techniczna

11.00 - Start na dystansie od 200 m do 3 km

12.00 - Bieg Główny na dystansie 6 km i 9 km

12.00-14.00 - Wspólny posiłek

14.00-15.00 - Rozdanie nagród, zakończenie

Nagrody: Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach za zajęcie I miejsca otrzymają pamiątkowe puchary.

Na zawodników w każdej kategorii, którzy zajmą I-III miejsce czekają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Obowiązki i prawa uczestników:

 • Zawody są ogólnie dostępne dla wszystkich uprawiających narciarstwo biegowe.

 • Podczas zawodów obowiązuje styl klasyczny oraz zasady fair play.

 • Za stan zdrowia uczestników, ich umiejętności narciarskie, za ewentualne zaginięcie sprzętu oraz rzeczy osobistych uczestników zawodów Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 • Zawodnicy zobowiązują się do zwrotu numeru startowego w nienaruszonym stanie. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora braku numeru lub jego zniszczenia zawodnicy zostaną obciążeni kwotą 50,00 zł.

 • Uczestnicy w poszczególnych kategoriach startują ze startu wspólnego, począwszy od najmłodszej grupy dziewcząt i chłopców.

 • Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem grupowym.

 • Na trasie będą ustawione punkty kontrolne.

 • Zawodnicy niepełnoletni starują pod opieką rodziców, nauczycieli wychowania fizycznego lub opiekunów po przedstawieniu pisemnej zgody prawnego opiekuna.

 • Każdy z zawodników, biorących udział w zawodach ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i go przestrzegać.

 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, który zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych (terminu lub miejsca zawodów ze względu na warunki śniegowe).

 • Składane protesty rozpatrywane będą przez Komitet Organizacyjny oraz Komisję Sędziowską, po uiszczeniu kwoty w wysokości 500,00 zł do biura zawodów.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonania zdjęć oraz nagrań fonograficznych, telewizyjnych i wideo, mających na celu dokumentowanie i promowanie imprezy. Za wykorzystanie wyżej wymienionych materiałów wykonawcom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.

 • We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym.

Organizator: * Wójt Gminy Węgierska Górka *Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka

* Schronisko PTTK na Hali Boraczej tel. 33/862-67-32 
   

34-350 Żabnica, ul. Boracza *** email: info@boracza.pl  *** tel: +48 33/ 862-67-32, mobil: 601-284-064